Home Hỗ Trợ

[Hướng dẫn] – Giới thiệu chức năng và cài đặt thiết lập cho quán ăn uống App – Cafe.

Hướng dẫn bằng Video: https://www.youtube.com/watch?v=DqCXjcF-xw4&list=PLJ6QwMhvCjretf-eX32-O0mqqU7O0N0G-&index=3 Xem thêm : [Hướng Dẫn] – Tạo Tài Khoản Nhân Viên & Thiết Lập Lương...

[Hướng dẫn] – Tạo tài khoản nhân viên & Thiết lập lương cho App – Cafe

Hướng dẫn bằng Video. https://www.youtube.com/watch?v=kZMMCKBWlGk Hướng dẫn tạo tài khoản và thiết lập lương cho nhân viên App - Cafe

[Hướng dẫn] – Tạo chi nhánh, thiết lập cho cửa hàng App – Cafe.

Hướng dẫn bằng Video: https://www.youtube.com/watch?v=msDHCnqVpkA

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu tài khoản

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ tên miền của cửa hàng "tên cửa hàng.aloit.vn", bấm chọn"Quên mật khẩu". Quên...

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Hướng dẫn bằng Video: https://www.youtube.com/watch?v=kk8eA0lC7lc Hướng dẫn bằng hình ảnh: Bước 1: Truy cập Website https://aloit.vn Bước 2: Chọn "ĐĂNG...